nieuwsbericht

Oorlog in Oekraïne: het katholiek onderwijs blijft niet aan de kant

do 10 maart 2022
De vluchtelingenstroom uit Oekraïne is op gang. Daarbij zitten heel wat kinderen en jongeren die tijdens hun verblijf in Vlaanderen en Brussel op school les zullen volgen. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen vinden we dat elke leerling het recht heeft op kwaliteitsvol onderwijs, ook de meest kwetsbare. In het verleden richtten we hiervoor het netwerk ‘Laat ze Leren’ op, specifiek voor kinderen van vluchtelingen zonder papieren die in een langdurige asielprocedure zitten. Ook nu geven heel wat van onze scholen aan dat ze hun verantwoordelijkheid willen opnemen.

Oekraïense vluchtelingen krijgen automatisch tijdelijke bescherming. De komende weken zal het aantal Oekraïense leerlingen toenemen. Onze scholen willen daarom graag meer duidelijkheid over de verwachtingen en ondersteuning hierbij. We dringen aan op spoedig overleg met minister van onderwijs, Ben Weyts, over de volgende twee sporen.

Het eerste spoor zet in op de huidige OKAN-werking (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers). We vragen daarbij een versoepeling van de huidige regelgeving om op korte termijn meer capaciteit te creëren, zowel voor financiering van nieuwe leerlingen als infrastructuur. Tegelijk duiken drie knelpunten op: OKAN-onderwijs streeft in de eerste plaats een langdurige integratie in onze samenleving na. Gaan we ervan uit dat vele Oekraïense vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen, terug naar Oekraïne trekken wanneer het conflict beëindigd is? Ten tweede vraagt het om meer capaciteit, die er nu al te weinig is. Ten slotte speelt ook hier het toenemende lerarentekort, waardoor bijkomende ondersteuning van scholen waar vluchtelingen zich aandienen niet gegarandeerd is. Om die reden kunnen de extra bijsprongmiddelen, bedoeld voor de remediëring van leerlingen na corona, vandaag al onvoldoende benut worden.

Om die redenenen dringen we er bij de minister op aan om ook een tweede spoor grondig te onderzoeken: de mogelijkheid om tijdelijk onderwijs te voorzien voor Oekraïense leerlingen door gevluchte Oekraïense leraren. Dat kan in samenwerking met bestaande scholen, als er een duidelijk financieel en organisatorisch kader voorzien wordt voor de huisvesting van dat onderwijs en de tewerkstelling van die leraren.

In elk geval zal er ook versterking nodig zijn voor traumabegeleiding bij de leerlingen.

Ook voor het volwassenenonderwijs vragen we om bijkomende maatregelen, zodat het NT2-aanbod (Nederlands tweede taal) flexibel ter beschikking gesteld kan worden voor Oekraïense vluchtelingen die op korte termijn een initiatie Nederlands willen doorlopen.

Bijzondere omstandigheden vereisen bijzondere maatregelen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen richt een ‘taskforce Oekraïne’ op, waar vragen vanuit verschillende expertises (leerlingen, personeel, infrastructuur …) worden samengebracht en beantwoord. Contactpersoon is Nathalie Vandenameele (pedagogisch begeleider schoolbeleid, gelijke onderwijskansen en coördinator OKAN). Je kunt haar bereiken op nathalie.vandenameele@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Hou voor een laatste stand van zaken zeker onze PRO.-pagina over Oekraïne in het oog. Je kunt ook terecht bij VluchtelingenwerkOrbit vzw en je CLB.