Ontslag en einde aanstelling

De aanstelling of benoeming van een gesubsidieerd personeelslid kan worden beëindigd door een ontslag dat ofwel uitgaat van het personeelslid ofwel uitgaat van het bestuur. Een “ontslag in onderling akkoord” kent het decreet Rechtspositie niet voor de gesubsidieerde personeelsleden.

Daarnaast kunnen bepaalde gebeurtenissen volgens het decreet Rechtspositie automatisch een einde stellen aan de aanstelling of de benoeming. In dat geval gaat het niet om een ontslag, maar om een beëindiging van rechtswege.

De regelgeving hieromtrent is verspreid terug te vinden in het Decreet rechtspositie personeelsleden, het Reaffectatiebesluit en het Besluit omtrent preventieve schorsing en tucht.

Voor vragen in verband met ontslag en einde aanstelling kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen)