Onderwijsplanning

Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2017-2018 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Deze procedures worden toegelicht in de planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering - Schooljaar 2020-2021.Voorliggende mededeling vervangt alle planningsmededelingen die voorheen apart gepubliceerd werden door het VVKBaO, het VVKBuO, het VVKSO en de Dienst Internaten. Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) worden voortaan nog twee indieningsdata gebruikt: 15 september 2017 en 30 november 2017. Opgelet: de indieningsdatum van 1 maart 2017 voor het gewoon basisonderwijs is niet meer in voege.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Patrick Deboutte.

Nuttige documenten: