Onderwijsplanning

Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2020-2021 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Deze procedures worden toegelicht in de planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering - Schooljaar 2020-2021. Deze planningsmededeling vervalt op het einde van het schooljaar.

Voor de richtlijnen omtrent de structuurwijzigingen die gerealiseerd worden vanaf 2021-2022, verwijzen we naar de nieuwe pagina’s Onderwijsplanning op de pro-website.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Patrick Deboutte.