Ondersteuningsmodel

Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden we allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a. nieuwsberichten, operationaliseringsdocumenten, FAQ’s … aan.

Voor alle algemene vragen kun je terecht bij de medewerkers van de Dienst Lerenden (zie rechterkolom). 

Voor vragen specifiek over personeel, kun je bij Günther De Praitere terecht.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg biedt ook regiospecifieke informatie over de ondersteuningsnetwerken in Limburg aan op haar website.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving de voorbije weken heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden. We hebben de meest urgente vragen genbundeld in een FAQ.

01 juni 2017

In elke regio wordt er op dit moment, op initiatief van de pedagogische begeleidingsdienst, hard gewerkt om de ondersteuningsnetwerken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen concreet vorm te laten krijgen. Hierbij zal maximaal voorzien worden in mogelijkheden tot samenwerking met scholen van andere netten.

24 mei 2017

Het M-decreet is nu twee schooljaren in werking. Om de effecten van dit decreet te begeleiden werden de voorbije twee schooljaren tijdelijke maatregelen genomen: de (pre)waarborgregeling en de GON-bevriezing. Van meet af aan werd nagedacht en overlegd over een structurele regeling.

23 mei 2017

Een heel bijzondere commissievergadering, veel schoon volk aanwezig: de ochtendsessie, waarop deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Caroline Gennez (in overleg met minister Crevits trouwens uitgesteld in de vorige commissievergadering) oorspronkelijk geagendeerd was, was te elfder ure geannuleerd; het lange meerderheidsoverleg van de avond voordien dat

18 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ziet heel veel mogelijkheden bij het voorstel over de toekomstige ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, vooral omwille van de rol die het ondersteuningsnetwerk krijgt.

18 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert de ondersteuningsnetwerken netgebonden, maar voorziet tegelijk maximaal in mogelijkheden tot samenwerking met scholen van andere netten. We willen de bestaande samenwerkingsvormen tussen de scholen van verschillende netten honoreren en waar mogelijk verder uitdiepen. De samenwerking kan drie vormen aannemen:

09 mei 2017

Vanuit de Internettensamenwerkingscel CLB (ISC) werd vorige week een nota verstuurd naar alle Centra voor Leerlingenbegeleiding met een aantal richtlijnen en concretisering van een aantal elementen uit de nota 'Invoering on

04 mei 2017

Onderwijscommissaris Tine Soens vertrok van het Vlor-advies over het nieuwe ondersteuningsmodel, waarin de Vlor pleitte voor een specifiek ondersteuningsmodel voor het hoger onderwijs. Wat was het wat , hoe en ook hoeveel daarvan?

27 april 2017

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels stelde een actuele vraag over een belangrijk thema waarover vorige week al een

20 april 2017

Tijdens de eerste week van de paasvakantie pakte minister Crevits uit met de beslissing van de Vlaamse regering om een bijkomend budget (op schooljaarbasis) van 15,2 miljoen euro toe te kennen voor de ondersteuning van kleuters met een matig tot diep mentale beperking en kinderen met een gedragsstoornis.

06 april 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert gematigd positief op de invoering van het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op 1 september 2017. Zo komt er een einde aan een lange periode van onzekerheid over hoe de buitengewone en gewone scholen in de toekomst zullen samenwerken.

Pagina's