Ondersteuningsmodel

Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden we allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a. nieuwsberichten, operationaliseringsdocumenten, FAQ’s … aan.

Voor alle algemene vragen kun je terecht bij de medewerkers van de Dienst Lerenden (zie rechterkolom). 

Voor vragen specifiek over personeel, kun je bij Günther De Praitere terecht.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg biedt ook regiospecifieke informatie over de ondersteuningsnetwerken in Limburg aan op haar website.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving de voorbije weken heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden. We hebben de meest urgente vragen genbundeld in een FAQ.

18 januari 2018

Het departement Onderwijs bevroeg de ondersteuningsnetwerken en de scholen voor buitengewoon onderwijs van de kleine types (2, 4, 6 en 7) over hun ervaringen bij de opstart van de ondersteuningsnetwerken. Katholiek Onderwijs Vlaanderen las net als de andere onderwijskoepels, het GO! en de vakbonden dat rapport mee.

15 januari 2018

Voor scholen buitengewoon onderwijs of ondersteuningsnetwerken die ondersteuning bieden aan studenten in het hoger onderwijs, hebben wij een samenwerkingsovereenkomst ontworpen om de samenwerking tussen alle partners te regelen.

20 december 2017

Naar aanleiding van de vele vragen over het bewaren van documenten in het kader van ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften maakte VCLB in overleg met de externe stuurgroep ondersteuningsmodel een nota op.

06 december 2017

Omdat onze scholen en ondersteuningsnetwerken vaak de vraag stellen of ondersteuners thuis of elders leerlingen mogen begeleiden, hebben we het antwoord op die vraag in de FAQ opgenomen.

22 november 2017

Tegen 1 december 2017 moet een rapport worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering over de opstart van het ondersteuningsmodel. Hiertoe ontwikkelde het Departement Onderwijs en Vorming een vragenlijst in overleg met de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ op het kabinet.

07 november 2017

De laatste weken ontvangen we heel wat vragen over de ondersteuning van leerlingen zonder gemotiveerd verslag type 3. Daarom verspreiden we een nota van VCLB die onder andere daarover een aantal concrete richtlijne

18 oktober 2017

Er is heel wat onduidelijkheid over de 'GON-continuering'. Met dit bericht willen we verheldering bieden. Het is niet de bedoeling om de organisatie van de ondersteuning en reeds gemaakte afspraken over ondersteuning retro-actief te gaan herbekijken. Maar hopelijk kan onze communicatie ertoe leiden dat nog openstaande vragen tot ondersteuning op een correcte manier beantwoord worden.

05 oktober 2017

De FAQ ondersteuningsmodel is geüpdatet. Er werden vragen en antwoorden toegevoegd op basis van nieuwe informatie die we ontvingen van de externe stuurgroep en van VCLB. Deze toevoegingen zijn gemarkeerd in geel.

04 oktober 2017

Er waren blijkbaar nog niet genoeg vragen voor één commissievergadering want dit, toegegeven erg actueel en belangrijk thema, werd nog aan de oorspronkelijke agenda toegevoegd, zelfs deels onder de vorm van een interpellatie van onderwijscommissaris Caroline Gennez. Tijdens de ochtendvergadering had minister Crevits er al naar verwezen.

30 augustus 2017

Wij krijgen heel wat vragen over de werkingsmiddelen van het ondersteuningsmodel. Daarover staat een zeer korte tekst in paragraaf 9 van de omzendbrief NO/2017/02.

Pagina's