Ondersteuningsmodel

Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden we allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a. nieuwsberichten, operationaliseringsdocumenten, FAQ’s … aan.

Voor alle algemene vragen kun je terecht bij de medewerkers van de Dienst Lerenden (zie rechterkolom). 

Voor vragen specifiek over personeel, kun je bij Günther De Praitere terecht.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg biedt ook regiospecifieke informatie over de ondersteuningsnetwerken in Limburg aan op haar website.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving de voorbije weken heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden. We hebben de meest urgente vragen genbundeld in een FAQ.

04 juli 2018

De Vlaamse Regering beslist over de overgangsmaatregel voor de kleine types formeel op 20 juli 2018. In totaal voorziet de overheid 16,7 miljoen euro extra voor de ondersteuning van leerlingen met een IV, V of GV type 2, 4, 6 en 7-auditief in het gewoon onderwijs.

28 juni 2018

De externe stuurgroep van woensdag 27 juni 2018 ging niet door. We kregen van Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, volgende informatie over het ondersteuningsmodel:

21 juni 2018

Op de vergadering van 20 juni 2018 gaf Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, een eerste toelichting bij een voorstel van overgangsmaatregel voor de ondersteuning door de kleine types. De open-end-financiering voor deze ondersteuning start pas vanaf 1 september 2019. Dit is de reden waarom de overheid nu aan een overgangsmaatregel werkt met ingang van 1 september 2018.

14 juni 2018

Op de vergadering van 6 juni 2018 lichtte een delegatie van de type 6-scholen de didactische aanpassingen en de professionalisering die vereist zijn voor ondersteuning type 6 toe.

24 mei 2018

We vernamen dat AgODi inmiddels de dienstbrieven over de begeleidingseenheden voor het ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2018-2019 verzonden heeft  naar de buo-scholen.

17 mei 2018

De stuurgroep ondersteuningsnetwerken van 2 mei besprak de Conceptnota bijsturingen M-decreet.

16 mei 2018

TOP-Collega, Co-leerkracht zet volop in op sterke partnerschappen en begeleidingscompetenties voor ondersteuners. In het programma staan negen rollen centraal die samenwerking, co(te)aching, zelfzorg, het werken met een ondersteuningsplan en schoolontwikkeling weerspiegelen.

16 mei 2018

Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leraren en ouders. Maar wie ondersteunt hen? Met de nascholing ondersteuning in (het) k(w)a(d)raat willen we ondersteuners versterken om ondersteuning van het hoogste karaat te realiseren.

16 mei 2018

Vormen jullie een groep van ondersteuners die in de praktijk samenwerken en met ondersteuningsvragen van scholen aan de slag gaan? Hebben jullie zin om te groeien naar een echt lerend netwerk waar samen wordt geleerd, ervaringen en expertise worden gedeeld en waar getimmerd wordt aan een stevige visie op flexibele ondersteuning?

Pagina's