Om gesubsidieerd personeel aan te stellen krijgen de scholen, centra en internaten een aantal omkaderingsmiddelen toegekend: uren-leraar, lestijden, punten enz. Die middelen worden toegekend op basis van een aantal parameters zoals het aantal regelmatige leerlingen, cursisten of internen.

Daarnaast kan het bestuur ook personeelsleden aanstellen die eveneens onderworpen zijn aan het decreet Rechtspositie, maar wier salaris door het bestuur moet worden terugbetaald aan de overheid: de “personeelsleden ten laste van het werkingsbudget” (PWB).

En verder kan het bestuur ook contractuele personeelsleden aanwerven (arbeiders of bedienden) die onderworpen zijn aan de Arbeidswet van 1971 en rechtstreeks door het bestuur worden bezoldigd.

Voor vragen bij de omkaderingsmiddelen kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen)