persbericht

Oktobertelling 2022: Katholiek Onderwijs Vlaanderen bezorgd over spectaculaire toename kleuters in buitengewoon onderwijs

di 4 oktober 2022
De jaarlijkse spoedtelling aan het begin van het schooljaar levert nieuwe inzichten over leerlingenstromen. Opvallend daarbij is de sterke groei van inschrijvingen in het buitengewoon kleuteronderwijs. Tegelijk weerspiegelen de cijfers dat de adviezen en beslissingen van klassenraden opnieuw aangeknoopt hebben met wat vóór corona de praktijk was.

Lees de achtergrondnota hier.

Stijging buitengewoon kleuteronderwijs

sla link op in klembord

Opmerkelijk is dat de stijging van de inschrijvingen in het buitengewoon kleuteronderwijs zich doorzet. In schooljaar 2017-18 werden 996 kinderen in het katholiek buitengewoon kleuteronderwijs ingeschreven. Sindsdien zijn de aantallen toegenomen, met vandaag een record aan inschrijvingen met 1.519.

“Het baart ons zorgen dat steeds meer van de allerjongste kinderen in het buitengewoon onderwijs terecht komen. We willen goed onderwijs voorzien voor iedere leerling, elke kleuter, en ons aanbod aan buitengewoon onderwijs hoort daar zeker bij. Tegelijk is de stijging spectaculair: daarom willen we onderzoeken wat de redenen daarvoor zijn”, reageert Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Klassenraden adviseren en attesteren zoals voor de coronacrisis

sla link op in klembord

Het hele onderwijs werd ernstig verstoord door de coronacrisis. Zo moesten de klassenraden studieadviezen en –beslissingen formuleren op basis van minder gegevens dan gewoonlijk. In het coronajaar 2019-20 steeg het aantal A-attesten en daalde het aantal B- en C-attesten, het omgekeerde gebeurde sindsdien.

Het gevolg van die omgekeerde beweging zien we ondertussen: er starten minder leerlingen in het derde jaar secundair onderwijs in de domeinoverschrijdende studierichtingen ten voordele van domeingebonden richtingen. 60% van de leerlingen kiest nog voor de doorstroomfinaliteit, 23% kiest voor de dubbele finaliteit, 18% kiest voor de arbeidsmarktfinaliteit.

Katholiek onderwijs blijft gestaag groeien

sla link op in klembord

Katholieke scholen houden moeilijker gelijke tred met een stijgend leerlingenaantal omdat zij voor nieuwe infrastructuur en capaciteitsuitbreiding een substantieel bedrag (30% voor basisscholen, 40% voor secundaire scholen) zelf moeten voorzien en het katholiek onderwijs minder sterk aanwezig is in de grootsteden, waar de sterke bevolkingstoename zich bevindt. Toch kent het katholiek onderwijs al jaren een stabiele groei en nu bereikt het opnieuw een mijlpaal: voor het eerst starten 754.254 leerlingen het schooljaar in het gewoon of buitengewoon katholiek kleuter-, lager of secundair onderwijs – 3.361 leerlingen meer dan vorig jaar.

“We zijn erg trots dat we nog steeds het vertrouwen van zo veel leerlingen en hun ouders genieten. Dat is de reden waarom die vrijheid van onderwijs ons zoveel waard is”, zegt Lieven Boeve. “Die cijfers zijn zeker een aanmoediging voor onze leraren, directeurs, bestuurders en iedereen die ons katholiek onderwijs dagelijks vormgeeft in moeilijke tijden.”