Nuttige ervaring

De werkervaring die een personeelslid voorheen heeft opgebouwd als werknemer in de privésector of als zelfstandige, kan in bepaalde ambten (en voor de leraar: in bepaalde vakken) van het secundair onderwijs en van het volwassenenonderwijs in aanmerking worden genomen voor de geldelijke ancienniteit; soms kan ze kan ze een onderdeel van het bekwaamheidsbewijs vormen.

Meer informatie hierover vind je onder de thema’s Bekwaamheidsbewijzen en Bezoldiging en vergoedingen.