Reglementair kader en subsidiëring

De oproep voor het nieuwe DBFM-programma kadert binnen het decreet van 25 november 2017 betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten.

Het decreet voorziet dat schoolbesturen die eigenaar zijn van één of meer onroerend goederen of er een zakelijk recht op bezitten voor meer dan 30 jaar, een DBFM-overeenkomst kunnen sluiten met een projectvennootschap die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het schoolgebouw zal behartigen. Daartoe kunnen die schoolbesturen een toelage bekomen van AGION.

Deze toelage wordt berekend als een percentage van de beschikbaarheidsvergoeding – de jaarlijkse huur – die het schoolbestuur verschuldigd is aan de projectvennootschap.
De toelage bedraagt 81,5% voor de instellingen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en 71,5% voor de instellingen van andere onderwijsniveaus, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding.
Deze toelage wordt bovendien verhoogd zodat ook de onderhoudskosten (het zgn. eigenaarsonderhoud) gedurende 30 jaar voor 90% betoelaagd worden.

Een bespreking van het decreet vind je in het operationeel verhaal van projectspecifieke DBFM.

Het decreet zelf vind je via deze link: decreet van 25 november 2017.