Zin in school: geïnspireerd werken aan een kwaliteitsvolle school

18 januari 2019

Is je school en team van plan of al op weg om het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! te implementeren, dan ervaar je wellicht meer en meer de noodzaak om vanuit een gedeelde visie tot kwaliteitsvol onderwijs te komen. Deze nascholing (twee sessies) biedt je via interactieve werkvormen die reflecteren op de huidige schoolwerking een hernieuwde en door het team gedragen versie van het schooleigen opvoedingsproject. Een nascholing van reflectie en dialoog, die inspireert, focust en verbondenheid creëert.

Schrijf je in via www.nascholing.be