Zin in leren! Zin in leven! is goedgekeurd

28 september 2017

Het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs, Zin in leren! Zin in leven!, is goedgekeurd. Die goedkeuring komt er zonder enig voorbehoud. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is daar uiteraard trots op. Maar de netwerkvereniging is vooral fier op het traject dat de pedagogische begeleiding de afgelopen vijf jaar liep: samen mét het werkveld formuleerde ze een antwoord op de noden van schoolteams in het basisonderwijs. Zin in leren! Zin in leven! staat zo model voor onze leerplannen van de toekomst: het geeft schoolteams de nodige zuurstof en stimuleert hen om vernieuwend aan de slag te gaan. Het innovatieve leerplan kan vanaf 1 september 2018 in al onze basisscholen worden gebruikt. In samenspraak met de inspectie, krijgen onze basisscholen tot 1 september 2020 de tijd om het nieuwe leerplan in te voeren.

Breed gedragen

Zin in leren! Zin in leven! is een antwoord op de noden en vragen van leraren. Onder impuls van de pedagogische begeleiding kwam het tot stand via een bijzonder intens traject van samenwerking en overleg. Leraren, leerlingen, directies, lerarenopleiders, beleidsmakers en wetenschappers zorgden voor feedback in ontwikkelgroepen en experimenteerden via proeftuinen. Het resultaat is een breed gedragen leerplan op maat van de praktijk in gewoon én buitengewoon basisonderwijs.

Leraren zijn eigenaar

Zin in leren! Zin in leven! maakt lerarenteams eigenaar van het leren op school. Het leerplan vertrekt van het meesterschap van de onderwijsprofessionals. Geïntegreerd over vakken en leergebieden heen, kunnen leraren creatief vorm geven aan hun onderwijs, rekening houdend met de leerlingen in de klas en de context van de school. Het nieuwe leerplan biedt scholen en lerarenteams heel wat ruimte voor eigen accenten en tegelijk voldoende houvast.

Innovatief

Zin in leren! Zin in leven! is een innovatief leerplan: één leerplan voor de hele basisschool dat de ontwikkeling van kinderen treffend in beeld brengt, en toelaat die adequaat op te volgen. Het overspant de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Zo worden drempels tussen kleuter- en lager onderwijs, en tussen buitengewoon en gewoon onderwijs weggewerkt. Het nieuwe leerplan is dan ook in lijn met de visietekst ''Onderwijs voor alle leerlingen 2025'.

Helder en overzichtelijk

Zin in leren! Zin in leven! expliciteert wat onze scholen in het onderwijs, de opvoeding en vorming van onze leerlingen belangrijk vinden (o.a. mediakundige ontwikkeling, duurzaam samenleven, en gezondheid en veiligheid) en bevat nieuwe doelen die getoetst zijn aan 21ste eeuwse vaardigheden. Tegelijk is er grondig gesnoeid in de vele bestaande doelen. Op die manier is het een ontvet, helder en overzichtelijk leerplan geworden. De speciaal daartoe ontworpen nieuwe digitale omgeving ondersteunt leraren en schoolteams optimaal in de planning en uitwerking van hun dagelijkse onderwijsaanbod.

Concretisering katholieke dialoogschool

Zin in leren! Zin in leven! is een concretisering van de katholieke dialoogschool. Het daagt scholen uit om bij het eigen christelijke opvoedingsproject stil te staan en het verder in de dagelijkse praktijk te realiseren. Het feit dat het werk- en leerplan rooms-katholieke godsdienst erin geïntegreerd is, draagt daar zeker toe bij.

Vanaf 1 september 2018

Zin in leren! Zin in leven! kan vanaf 1 september 2018 in onze basisscholen worden gebruikt. Scholen krijgen tot 1 september 2020 de tijd om het in te voeren. Uiteraard kunnen ze daarbij rekenen op nascholing en verdere ondersteuning door de pedagogische begeleiding.