Wijzigingen in verlofstelsels: ook nu nog steeds geen duidelijkheid

11 mei 2016

Reeds op 3 maart en op 14 april meldden we dat er voor volgend schooljaar wijzigingen op stapel staan in de stelsels van loopbaanonderbreking. De bedoeling van de overheid is dat een gewone loopbaanonderbreking (ook de GLBO 50+/55+) voor de laatste keer kan ingaan op 1 september 2016. Ook de personeelsleden die nu al een GLBO 50+/55+ genieten en het volume ervan willen wijzigen, kunnen dat enkel nog op 1 september 2016. Het is niet uitgesloten dat ze zelfs nooit meer terug kunnen instappen in de GLBO 50+/55+ indien ze dat eindeloopbaanstelsel zouden opschorten voor een thematische loopbaanonderbreking.

Na 1 september 2016 zullen dan enkel nog de thematische loopbaanonderbrekingen genomen kunnen worden: ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen. Daarnaast wordt er vanaf 2 september 2016 een nieuw stelsel gefinancierd: het Vlaams zorgkrediet. Dit is bedoeld om een opleiding te volgen of om te zorgen voor een jong kind, een gehandicapt kind of een ziek familielid, of om palliatieve zorgen te verlenen. De maximumduur wordt niet gekoppeld aan de persoon die men bijstaat, maar aan het personeelslid zelf (d.w.z. berekend over zijn volledige loopbaan).

Na maandenlange onderhandelingen is er zelfs vandaag 12 mei nog steeds geen uitsluitsel. Daarom kunnen we niet anders dan aan de schoolbesturen ons advies te herhalen om enige flexibiliteit aan de dag te leggen bij de komende verlofaanvragen, bv. door de uiterste aanvraagdatum uit te stellen tot er duidelijkheid is. Zodra we meer informatie hebben, brengen we je daarvan op de hoogte. In de andere verlofstelsels (AVP, VVP, TBSPA) zijn er geen wijzigingen te verwachten tegen het volgende schooljaar.