Wijzigingen in leerlingenreglementering vanaf 1 september 2019

21 augustus 2019

We maakten een overzicht van de wijzigingen aan de regelgeving die betrekking hebben op leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Je vindt er meer informatie over onder andere:

  • het getuigschrift van het basisonderwijs
  • onderwijs voor zieke kinderen
  • afwezigheden
  • nieuwe toelatings- en overgangsvoorwaarden eerste graad (gewoon voltijds onderwijs)
  • stages en sociaal-maatschappelijke trainingen, verlenging facultatieve integratiefase en andere bepalingen specifiek voor het buitengewoon onderwijs
  • duaal leren
  • inschrijvingsrecht
  • schooltoelage
  • wijzigingen ondersteuningsmodel
  • Vlaamse opleidingsverlof, invoering van deelkwalificatie (volwassenenonderwijs)

Je vindt de mededeling op onze website onder het thema Wijzigingen in de reglementering.