Wijziging mandaataanvragen en registratie godsdienstleraren rooms-katholieke godsdienst

22 augustus 2019

Vanaf deze week is de procedure voor het aanvragen van het mandaat rooms-katholieke godsdienst voor alle bisdommen van Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel dezelfde en volledig digitaal. Dat verloopt via www.rkg.vlaanderen. Alle nieuwe mandaataanvragen en aanvragen voor tijdelijke toestemmingen verlopen via deze website. Tegelijk worden al degenen die vandaag al een mandaat of tijdelijke toestemming hebben verzocht om zich voor 31 oktober op deze website te registreren, met uitzondering (althans momenteel) van de klastitularissen basisonderwijs die over een mandaat beschikken. Zo komen we tot een godsdienstlerarenvolgsysteem. De invoering van de digitale tool heeft tot gevolg dat katholieke scholen vanaf vandaag niet langer de contracten aan het vicariaat onderwijs moeten bezorgen.

De Erkende Instantie zette alles over de mandatering samen in één document.