Wie moet er in quarantaine in geval van besmetting?

16 september 2020

In sommige scholen moet – in geval van een besmetting van een leerling of een personeelslid - een hele klas in quarantaine, in andere scholen maar enkele leerlingen en in nog andere scholen alleen het personeelslid zelf. Hoe kan dat? Hoe kan de reactie op schijnbaar heel gelijkaardige situaties zo verschillend zijn?

Wel, de gevolgen van de besmetting voor de andere leerlingen en personeelsleden hangen af van verschillende factoren:

  • de leeftijd van de besmette persoon (jonger of ouder dan 12 jaar);
  • het aantal besmettingen in een klas;
  • de resultaten van het contactonderzoek van het CLB.

Bij iedere besmetting start het CLB  een contactonderzoek op. Eén besmette leerling in de kleuter- of lagere school zal geen quarantaine van de andere leerlingen of de personeelsleden tot gevolg hebben. Bij een besmetting van een personeelslid in basis- of secundair onderwijs of van een leerling in het secundair onderwijs moeten alleen de hoogrisicocontacten in thuisisolatie of quarantaine. Hoogrisicocontacten zijn onder meer die personen die gedurende meer dan een kwartier op minder dan 1,5 meter met de besmette persoon contact hebben gehad. Het gaat dan bijvoorbeeld over de leerlingen die in de klas naast de besmette leerling zitten. Bij een kleuterjuf zal de besmetting leiden tot de quarantaine voor haar hele klas omdat zij met alle kleutertjes in nauw contact geweest is. Bij meerdere besmettingen in één klasgroep spreken we over een clusterbesmetting en worden de genomen maatregelen zwaarder.

Het heeft geen zin om in je eigen school zwaardere quarantainemaatregelen op te leggen dan deze die op Vlaams niveau gelden en die het CLB implementeert. Die quarantainemaatregelen volstaan naast de andere voorzorgsmaatregelen om een opstoot van het virus onder controle te houden. We mogen de impact van een quarantaine op de normale schoolwerking én op de thuissituatie van onze leerlingen niet onderschatten.

Meer gedetailleerde informatie hierover vind je op onze site ‘Wat bij vermoeden van besmetting?’ en in het stappenplan en het draaiboek van het Vrij CLB Netwerk. Ook de beslisbomen die het  Vrij CLB Netwerk gebruikt, zijn interessant om te raadplegen en eventueel naar ouders en personeelsleden te verspreiden: beslisboom kleuteronderwijs en beslisboom lager- en secundair onderwijs.