Werkzaamheden Vlaamse reaffectatiecommissie

14 oktober 2020

Afgelopen dinsdag en woensdag heeft de Vlaamse reaffectatiecommissie de eerste toewijzingen uitgesproken voor personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB). Nieuw voor dit schooljaar is dat de Vlaamse reaffectatiecommissie ook toewijzingen moet doen aan scholen die behoren tot een scholengemeenschap. Eerstdaags zullen zowel de scholen die een toewijzing gekregen hebben, de betrokken personeelsleden, als de scholen die een personeelslid TBSOB gesteld hebben, de beslissing van de reaffectatiecommissie ontvangen. De volgende zittingen van de reaffectatiecommissie vinden plaats op 17 en 18 november aanstaande.  

Indien een personeelslid werd toegewezen aan een scholengemeenschap in een niet-organieke betrekking, zal de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap voorstellen bespreken over de invulling van de ondersteuning. Die voorstellen gaan uit van het ambt van vaste benoeming van het personeelslid en zijn bekwaamheidsbewijs. Het personeelslid wordt bij voorkeur in één school ingezet, maar het kan ook in meerdere scholen. Een personeelslid dat op basis van die voorstellen een betrekking krijgt toegewezen in “hetzelfde ambt”, is verplicht die betrekking te aanvaarden. Als een toewijzing enkel kan in een “ander ambt”, kan het personeelslid die toewijzing weigeren en zal de reaffectatiecommissie het personeelslid tewerkstellen als administratieve ondersteuning van de scholengemeenschap. In overleg met betrokken personeelslid kan ook gekozen worden voor een professionaliseringstraject.

Personeelsleden in je school die voor 1 of 2 uur ter beschikking gesteld zijn, krijgen geen officiële toewijzing door de Vlaamse reaffectatiecommissie. Deze personeelsleden zijn momenteel bezig met het uitvoeren van pedagogische taken voor het volume van terbeschikkingstelling. Deze mogen gedurende de rest van het schooljaar verder lopen tot het moment dat er binnen de scholengemeenschap een betrekking ontstaat in het betreffende ambt. 

Uitleg over de toewijzingen van de Vlaamse reaffectatiecommissie kun je bekomen bij: