Werken aan psychosociaal welzijn op het werk

08 mei 2019

Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid lanceerde samen met de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een nieuwe campagne rond werkbaar werk. De campagne wil werk positief in beeld brengen en moedigt aan om te surfen naar de campagnewebsite. Op die website kan iedereen de werkbaarheid van zijn functie en organisatie testen. Ook de website Werkbaar Werk werd ter gelegenheid van de campagne vernieuwd: je vindt er een hele boel tips, tools en goede praktijken rond werkbaarheid.

De campagne maakt deel uit van het actieplan 'Werkbaar Werk: Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk' dat werd afgesloten tussen de Vlaamse Overheid en de Vlaamse sociale partners binnen de SERV.

Graag brengen we je op de hoogte dat het Departement Onderwijs en Vorming inspeelt op de campagne om ook werkbaar werk binnen onderwijs in de kijker te zetten. In mei en juni worden in de nieuwsbrieven ‘Schooldirect’ en ‘Klasse op donderdag’ goede praktijkvoorbeelden rond werkbaar werk binnen onderwijs gedeeld. Onder meer thema’s als levenslang leren, leiderschap en teamwork komen aan bod. 

Daarnaast werd een nieuwe webpagina rond werkbaar werk toegevoegd aan de website van Onderwijs Vlaanderen. De pagina bevat informatie, nuttige tools en goede praktijkvoorbeelden voor scholen die aan de slag willen gaan rond werkbaar werk.