Werken aan gelijke onderwijskansen in het secundair en buitengewoon onderwijs

30 augustus 2018

Vanaf 1 september 2018 start er een nieuwe GOK-cyclus. Scholen voor secundair onderwijs en scholen voor het buitengewoon basis-en secundair onderwijs die in het kader van gelijke onderwijskansen extra-uren leraar krijgen, moeten deze binnen de lijnen van het decretaal kader aanwenden voor het realiseren van een gelijke onderwijskansenbeleid op de school.

In de mededeling 'Werken aan gelijke ondewijskansen in het secundair en buitengewoon onderwijs' gaan we dieper in op kwalitatieve, pedagogische en personeelsaspecten van het gelijke onderwijskansenbeleid van de school.