WellBe.vlaanderen: werken aan welzijn op school

07 januari 2019

De Welzijnswet verplicht aan de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse. Het schoolbestuur en de directie spelen een sleutelrol in het welzijnsbeleid van een school. Zij moeten werk maken van een welzijnsbeleid dat psychosociale risico’s in de school zoveel mogelijk vermijdt en moeten er gepast op inspelen als ze zich toch voordoen.

Alhoewel werken aan welbevinden een taak is voor elke onderwijsbetrokkene, blijft het schoolbestuur overeenkomstig de welzijnswet wel de eindverantwoordelijke. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid en heeft daarvoor een instrument ontwikkeld: WellBe.vlaanderen. Ook pedagogisch begeleiders kunnen de tool gebruiken.

We stellen het instrument in de verschillende regio’s voor. De vorming richt zich tot besturen, directeurs en preventieadviseurs.

Schrijf je in voor de vorming in jouw regio en maak werk van een risico-analyse van het psychosociaal gebeuren bij jou op school.