WELKOM – Aanbod voor advent en kersttijd 2020

16 november 2020

Open en ontvankelijk zijn voor het onverwachte is niet altijd makkelijk, maar toch is het verrassend vreugdevol om het nieuwe vanuit verwondering te verwelkomen. De advent biedt ons daarvoor een welgekomen oefenterrein, vier weken lang.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen helpt je om dat terrein te verkennen, ook op school, met een affiche, een Leeftochtnummer, een reeks bezinningskaarten en een ruim aanbod op het web:

Je vindt al het digitale materiaal, vaak ook in Wordversie, op https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/inspirerend-materiaal.

Ga regelmatig eens opnieuw kijken. Er verschijnt nog meer.