Weet jij welk materiaal je mag gebruiken in je cursus of op de website van de school?

05 november 2019

Eind november en in december organiseren we een vorming van een halve dag waarin je als leraar, ondersteuner, begeleider, administratief personeelslid, leidinggevende, directeur, bestuurder … een antwoord krijgt op de volgende vragen:

  • Wat is een auteursrechtelijk beschermd werk? Hoe kan ik zien of een werk auteursrechtelijk beschermd is?
  • Wat is het algemeen wettelijk kader met betrekking tot auteursrechten?
  • Welke uitzonderingen gelden voor gebruik van beschermde werken in een onderwijscontext?
  • Welke regels gelden voor materiaal gemaakt door leerkrachten of leerlingen? Wie heeft welke rechten?

Zit je nog met andere vragen in dat verband, dan maken we graag tijd om daarop een antwoord te voorzien.

Schrijf je snel in voor je lesplaats en datum naar keuze!