Wat met het gebruik van externe sportinfrastructuur door scholen?

18 november 2020

De verplichting om sportzalen en -voorzieningen te sluiten uitgevaardigd door de ministeriële besluiten van 28 oktober (art. 8)  en 1 november (art.6) leidde tot heel wat verwarring bij sportzaaluitbaters én onze scholen.

Ondertussen heeft minister Weyts persoonlijk uitdrukkelijk bevestigd dat lokale sportinfrastructuur van de gemeente of een andere overheid of van een privé-uitbater gebruikt mag worden door basis- en secundaire scholen voor de lessen lichamelijke opvoeding.

Ondertussen werd de informatie bij de ‘veelgestelde vragen’ van het departement ook in die zin geëxpliciteerd: ‘ De betrokken infrastructuur wordt (enkel) voor deze lesuren beschouwd als onderdeel van de schoolse activiteiten en infrastructuur waar aldus ook voorliggende veiligheidsregels van toepassing zijn.  Voor meer informatie over de lessen LO in basis- en secundair onderwijs verwijzen we je graag naar onze themapagina ‘Veilig in de les’.