vzw Katholiek Onderwijs Mol heeft een vacature voor het Ambt van directeur in de Vrije Basisschool Stapsteen

03 september 2018

 De Raad van Bestuur van vzw Katholiek Onderwijs Mol, deelt mee dat, met ingang van 1 november 2018, het ambt van directeur, aan Vrije Basisschool Stapsteen, Sluis 156, 2400 Mol in een niet vacante betrekking te begeven is.

Geïnteresseerden voor dit ambt kunnen hun kandidatuur met motivering en curriculum vitae per brief of mail tot uiterlijk 24 september 2018 sturen aan de voorzitter van vzw Katholiek Onderwijs Mol: mevrouw Agnes Leysen, Jozef Calasanzstraat 2, 2400 Mol, Agnes.leysen [at] komvzw.be.