vzw Ignatius Scholen in Beweging zoekt een pedagogisch directeur in basisschool Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel

26 maart 2020

De vzw Ignatius Scholen in Beweging heeft een vacature van pedagogisch directeur voor de basisschool van het Sint-Jan Berchmanscollege, gelegen in Nieuwland 75 te 1000 Brussel met indiensttreding op 1 september 2020. Het betreft een lagere school van 300 leerlingen, en een kleuterschool van 100 leerlingen. De pedagogisch directeur functioneert onder de eindverantwoordelijkheid van een algemeen directeur.

Kandidaten sturen hun motivatiebrief en cv zo snel mogelijk en zeker vóór 18 april 2020 naar  eddy.vandevelde [at] ignatiusscholeninbeweging.be met vermelding ‘kandidaatstelling directeur basisschool’.