Vrijstelling onroerende voorheffing voor onderwijs – herinnering

23 september 2020

Onroerende goederen die uitsluitend of hoofdzakelijk worden bestemd voor onderwijs zijn vrijgesteld van de onroerende voorheffing. Kreeg je toch een aanslagbiljet, dan kun je daar binnen de drie maanden bezwaar tegen aantekenen.

Lees hoe je dit kunt aanpakken.