Vormingen in het voorjaar 2019 - Schrijf tijdig in!

16 januari 2019

Voor de kandidaat- en startende bestuurders voorzien we nog onthaalsessies op 28 en 30 januari. Er zijn nog enkele vrije plaatsen!

In het voorjaar van 2019 staan de prioritaire vormingen voor besturen gepland:

Schrijf je tijdig in!

De vormingen zijn een drieluik waarbij we je op weg zetten om je missie, visie en kernwaarden kritisch te bekijken en je organisatiestructuur eraan te toetsen. De cultuur binnen een organisatie veranderen is niet zo simpel, maar uiteindelijk zijn je missie, visie en kernwaarden de toetssteen van elke beslissing en wordt in dialoog aan verandering gewerkt. De vormingen gaan daar dieper op in en zetten de ondersteuning vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de kijker.