Vorming rond infrastructuur in het voorjaar van 2020

27 november 2019

In het voorjaar staan heel wat vormingen op stapel in het kader van infrastructuur:

Reserveer vlug je plaats!