Vorming Fiscaliteit voor onderwijsvzw’s op 22 oktober

07 oktober 2020

Wil je als algemeen directeur, coördinerend directeur, financieel directeur, leidinggevenden of administratief medewerker ingelicht worden over de fiscale verplichtingen en de fiscale gunstmaatregelen voor onderwijsvzw’s? Dan is deze professionalisering voor jou geknipt!

Trui Vermeersch laat je in deze opleiding kennismaken met de verschillende belastingsystemen waaraan een schoolbestuur onderworpen kan zijn: btw, rechtspersonenbelasting, patrimoniumtaks en andere successierechten, registratierechten, fiscale fiches. Het toepassingsgebied en de grenzen van de vrijstellingen en andere fiscale gunstmaatregelen worden verkend. Er wordt nader ingegaan op de fiscale gevolgen van fondsenwervingsacties, doorrekeningen, verhuur van lokalen en didactische uitbatingen. Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de bronnen van fiscale informatie en de fiscale terminologie.

We organiseren deze opleiding via Zoom met de nodige interactie. Schrijf je nog snel in, er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.