Voorscholingstraject ‘Met de modernisering aan de slag in de eerste graad’

08 januari 2018

Al heel wat deelnemers zijn ingeschreven voor het voorscholingstraject dat we inrichten in het kader van de modernisering secundair onderwijs. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor wie nu nog wil inschrijven.

Scholen die zich al ingeschreven hebben, kunnen, als zij dat wensen, vanaf nu hun aantal deelnemers uitbreiden. De beperking tot zes personen wordt opgeheven. Voor de introductiedagen richten we ons op directies, middenkader en leraren, voor de verdiepingsdagen ligt de focus op middenkader en leraren.

Hieronder en op de website nascholing.be vind je uitleg over de inhoud van het traject.

Tijdens de introductiedag (module 1) focussen we op:

  • uitgangspunten van de observerende en oriënterende eerste graad (versus voorontwerp van decreet)
  • vormingsconcept en visie op leerplannen
  • het keuzegedeelte (visie op basisopties; lesuren differentiatie)
  • introductie in werken met differentiële doelen

Deelname aan de introductiedag is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de verdiepingsdag.

Voor de verdiepingsdag (module 2) focussen we vooral op deze items:

  • Wat kunnen de uitgangspunten voor de eigen school betekenen? Welke keuzes maakt de school, de vakgroep, de leraar (nu al)? Wat borgen? Verdieping van de gehanteerde uitgangspunten – opportuniteiten voor de school
  • Beheersingsniveau in leerplandoelen en differentiële doelen: de assen van cognitie, complexiteit en autonomie verkennen