Voorbereiding aanmelding UBO-register

11 september 2018

Een nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn verplicht vzw’s en stichtingen binnenkort om de persoonsgegevens van de uiteindelijke begunstigden van de vzw aan te melden bij het UBO-register. De nieuwe registratieverplichting is ook van toepassing op stichtingen.

De aanmelding van de uiteindelijke begunstigden moet gebeuren voor 30 november 2018. Aanmelden kan vermoedelijk vanaf 31 oktober 2018.

We informeren je verder over de nieuwe richtlijn wanneer we meer informatie krijgen van de FOD Financiën – Administratie van de Thesaurie. We laten ook weten wanneer het UBO-register operationeel is en wanneer het Ministerieel Besluit gepubliceerd is.

Meer informatie kun je terugvinden bij deze bronnen: