Vlaamse Week tegen Pesten

17 januari 2018

Ook dit schooljaar organiseert het platform 'Kies kleur tegen pesten' de Vlaamse week tegen pesten. Het startschot wordt gegeven met de uitreiking van de Pesten-dat-kan-niet!-prijs op vrijdag 2 februari 2018. De week tegen pesten loopt tot en met vrijdag 9 februari 2018. Je kunt als school op verschillende manieren deelnemen aan de week tegen pesten. De meeste scholen geven er hun eigen invulling aan. Het gaat erom dat er aandacht is voor pesten en een veilig schoolklimaat. Meer informatie vind je op de website.

Ook al is het aantal pestslachtoffers de laatste vier jaar gedaald van 25 naar 20 procent, ze verdienen blijvende aandacht in onze scholen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen ondersteunen bij het uitwerken van een anti-pestbeleid. Meer informatie over de aanpak van pesten en het creëren van een veilig, verbindend schoolklimaat vind je op onze website terug bij het thema Welbevinden.