Vlaams opleidingsverlof vervangt betaald educatief verlof in Vlaanderen

27 november 2019

Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor het stelsel van het betaald educatief verlof (BEV). Het Vlaams Gewest heeft sinds 1 september 2019 een eigen regeling - Vlaams opleidingsverlof - uitgewerkt. Voor leerling/cursist/student die op 1 september 2019 of later starten aan een opleiding en werken in Vlaanderen geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof. Voor leerling/cursist/student die vóór 1 september 2019 recht hadden op betaald educatief verlof en werken in Vlaanderen, blijft de oude regelgeving voor betaald educatief verlof gelden tot 1 september 2021. In deze nota gaan we in op de voorwaarden om in aanmerking te komen als opleiding voor Vlaams opleidingsverlof en op de voorwaarden als leerling/cursist/student om in aanmerking te komen voor Vlaams opleidingsverlof.