Visie op STEM

05 oktober 2015

STEM is een vlag die vele ladingen dekt. STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. STEM staat dus voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskun-dige opleidingen en beroepen. In februari van dit jaar publiceerden we een stand van zaken. Om lokaal overleg blijvend te ondersteunen, brengen we graag onze visie op STEM nogmaals onder de aandacht.