Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders

30 september 2019

Naar aanleiding van de lancering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin ook een aantal nieuwe bepalingen staan over de aansprakelijkheid van bestuurders, hebben sommige schoolbesturen de wens om de verzekerde kapitalen voor de waarborg bestuurdersaansprakelijkheid te verhogen. 

De huidige verzekerde kapitalen voorzien in je verzekeringscontract, zijnde € 2 500.000 per schadegeval en € 5 000 000 per verzekeringsjaar, zijn doorgaans ruim voldoende. Dankzij bemiddeling van onze verzekeringsmakelaar IC Verzekeringen kunnen deze verzekerde kapitalen, mits er een bijpremie betaald wordt, nu worden verhoogd naar € 5 000 000 , € 7 500 000, € 10 000 000  of € 12 000 000 per schadegeval en per verzekeringsjaar.

De bijpremies bedragen (exclusief verzekeringstaksen):
- € 5 000 000 per schadegeval én per verzekeringsjaar mits een bijpremie van € 850;
- € 7 500 000 per schadegeval én per verzekeringsjaar mits een bijpremie van € 1 500;
- € 10 000 000 per schadegeval én per verzekeringsjaar mits een bijpremie van € 2 000;
- € 12 000 000 per schadegeval én per verzekeringsjaar mits een bijpremie van € 2 400.
 
De verhoging is wel gekoppeld aan twee voorwaarden:
  • een blanco schadestatistiek voor het luik bestuurdersaansprakelijkheid
  • een positief eigen vermogen

Wil je gebruik maken van de mogelijkheid? Neem dan contact op met jouw Serviceteam bij IC Verzekeringen.

Raadpleeg daarover het septembernummer van 'Newsflash' van IC verzekeringen.