Vervangingen voor afwezigheden van minder dan 10 werkdagen

18 november 2020

Naar aanleiding van het verschijnen van de omzendbrief, herhalen we ons bericht uit de extra nieuwsbrief van dinsdag 10 november 2020. 

Vanaf 16 november 2020 tot en met 31 maart 2021 kunnen alle scholen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en alle internaten een aanvraag doen om snel ondersteuning te krijgen voor korte vervangingen die nodig zijn om de school open te houden. Alle ambten van het onderwijzend personeel én de kinderverzorgers komen in aanmerking. Voor de internaten komen alle gesubsidieerde ambten in aanmerking. 

De afwezigheid moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Het gaat om een afwezigheid van minder dan tien werkdagen; 
  • De afwezigheid is te wijten aan ziekteverlof, profylactisch verlof, verlof wegens overmacht of heirkracht ingevolge de coronacrisis. 

Scholen/internaten sturen een verklaring op eer naar AgODi. Zij verklaren daarmee dat: 

  • er proportioneel veel afwezigen zijn; 
  • alle andere bestaande vervangingsmogelijkheden zijn uitgeput. Voor het basisonderwijs betekent dit dat alle vervangingseenheden (op niveau van het samenwerkingsverband) voor korte afwezigheden opgebruikt zijn en dat er geen leerkrachten meer beschikbaar zijn in het lerarenplatform; 
  • de schoolorganisatie niet mogelijk is met de aanwezige personeelsleden. 

Een school/internaat kan van deze regeling enkel gebruik maken wanneer er daadwerkelijk een vervanger wordt ingezet. De school stuurt daartoe een reguliere zending naar AgODi. 

Voor de praktische schikkingen verwijzen we naar punt 2.3. van de omzendbrief.