Verlenging van de herfstvakantie: gevolgen voor personeel

10 november 2020
  • De bezoldigingsregels voor tijdelijke personeelsleden blijven gelden. De einddatum van de herfstvakantie wordt bepaald op 15 november 2020 in plaats van 8 november. De verlengingsopdracht tijdelijken waardoor vakantieperiodes tussen twee tijdelijke aanstellingen toch bezoldigd worden, loopt door over de volledige periode van de verlengde herfstvakantie. Het personeelslid bouwt in die periode wel geen dienstanci├źnniteit op.
  • Voor de omzetting van de herfstvakantie in loopbaanonderbreking voor medische bijstand of ouderschapsverlof geldt dat er voor het personeelslid dat een nieuwe periode van loopbaanonderbreking start binnen een periode van zeven kalenderdagen na de herfstvakantie, wordt geteld vanaf 16 november 2020.
  • De omzetting van korte vakantieperiodes in ziekteverlof zal gebaseerd zijn op de volledige, verlengde herfstvakantie.
  • Bezoldiging van vervangers is pas mogelijk vanaf 16 november 2020 in plaats van 9 november 2020.