'Verlengd minderjarig' bestaat niet meer

09 mei 2019

Vóór 1 september 2014 kregen personen met een ernstige verstandelijke handicap vaak het statuut 'verlengd minderjarige'. Hierbij bleven de ouders hun ouderlijk gezag uitoefenen vanuit het principe dat iemand met een verstandelijke beperking niets kon en men dus moest bepalen wat deze persoon wel nog kon. Indien beide ouders op een bepaald moment wegvielen, werd er een voogd aangesteld.
 
Vanaf 1 september 2014 (op basis van de wet op bewindvoering van 2014) beslist een vrederechter over de bewindvoering bij een aanvraag voor een beschermingsmaatregel. Op die manier wordt er meer op maat gewerkt. Men gaat ervan uit dat de persoon in kwestie alles kan en dat de vrederechter bepaalt wat niet mogelijk is.

Er is echter nog een groep personen met een handicap die het statuut van 'verlengd minderjarige' bezitten. Vanaf 1 september 2019 gaan al deze personen automatisch over naar het statuut van 'bewindvoering'.  De ouders (of voogd) van deze personen worden per 1 september 2019 automatisch aangesteld als bewindvoerder. Hiervoor hoeven zij dus niets te ondernemen.