Verduidelijking lessentabel moderne vreemde talen eerste graad

10 oktober 2018

De lessentabel die Katholiek Onderwijs Vlaanderen opstelt ter ondersteuning van schoolbesturen, is richtinggevend. Vanuit haar visie op onderwijs, regionale inbedding en rekening houdend met de leerlingenpopulatie legt de school (schoolbestuur, schoolteam) eigen accenten; zij beslist aan welke vakken ze meer of minder lesuren wil besteden en communiceert daarover transparant met alle betrokkenen.

Wat de moderne vreemde talen betreft, toont divers onderzoek aan dat in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs de beginsituatie van leerlingen voor zowel Frans als Engels erg verscheiden is. Dat maakt de noden van de leerlingen verschillend. In de uitgangspunten bij de lessentabel geven we aan dat scholen de mogelijkheid hebben om meer rekening te houden met de eigen schoolcontext en hun doelpubliek: de nabijheid van de Franse grens, de Brusselse Rand, de inrichting van CLIL, de culturele achtergrond van hun leerlingen …

Op die manier kunnen scholen optimale kansen creëren om de leerplandoelen voor beide moderne vreemde talen te bereiken. Die keuzevrijheid voor scholen wensen we ook in de lessentabel van de A- en de B-stroom te verduidelijken. We plaatsen daarom in de ‘lessentabel algemene vorming en keuzegedeelte eerste graad’ het totaal aantal uren voor de moderne vreemde talen en visualiseren de meest voorkomende mogelijkheden voor het aanbod van Engels en Frans.