Verduidelijking bij de spoedtelling kleine types en eerste gedachtewisseling voorstel open-end financiering ondersteuning kleine types

19 september 2018

Op 12 september 2018 ontvingen alle buo-scholen van AgODi een e-mail met de vraag om op een Excel-formulier het aantal leerlingen in te vullen dat de school effectief ondersteunt in het gewoon onderwijs gedurende dit schooljaar, 2018-2019. De informatie wordt enkel voor de kleine types opgevraagd.

Op de externe stuurgroep werd de spoedtelling kort besproken, omdat er vragen zijn over de leerlingen met een (G)V die zogenaamd 'on hold' staan. De scholen moeten de vraag die op het formulier staat letterlijk nemen: “Vul het aantal leerlingen type 2, 4, 6 en 7 (auditief) in dat door uw school effectief wordt ondersteund in het gewoon onderwijs in het schooljaar 2018-2019”.

We kunnen eigenlijk twee soorten 'on hold' onderscheiden:

  • leerlingen die dit schooljaar zeker begeleid worden en nu even 'on hold' staan (m.a.w.: omwille van de flexibele inzet van ondersteuning krijgen ze op dit moment tijdelijk nog geen ondersteuning, maar de leerlingen krijgen zeker en vast ondersteuning in de loop van dit schooljaar)
  • leerlingen die hun 2 jaar GON-matig van het verleden hadden opgebruikt, terug zijn aangemeld, maar dit schooljaar geen ondersteuning zullen krijgen.

De eerst genoemde groep mag wel worden meegeteld want zij worden dit schooljaar ondersteund, de tweede groep mag niet worden meegeteld omdat ze dit schooljaar niet ondersteund zullen worden.

Tevens werden eerste reacties gegeven op een voorstel over de open-end financiering van de ondersteuning kleine types. De besprekingen zijn in alle geledingen nog volop lopende. Er konden nog geen definitieve adviezen worden gegeven, noch conclusies worden getrokken. Vorige week werd het voorstel via een PowerPointpresentatie besproken op de directiecommissies bao, so en buo. Deze week wordt het op de adviesradengeagendeerd.