Verder wachten op een voorstel van de overheid over de open end-regeling ondersteuning ‘kleine types’

29 november 2018

Er was tegen 28 november een voldragen voorstel aangekondigd over de open end financiering van de ondersteuning kleine types. De vergadering van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel werd echter opnieuw afgelast. Als reden werd gegeven dat men nog niet beschikt over decretale teksten met daaraan verbonden simulaties. De administratie overlegt momenteel druk om tot een gedragen en uitvoerbaar voorstel te komen. Zij dient haar werk eerst af te ronden vooraleer rond dit thema verdere besprekingen kunnen worden gevoerd. Pas wanneer dat werk geleverd is, zal de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel terug samen geroepen worden.

We betreuren deze gang van zaken. De tijd dringt. De open end financiering is decretaal vastgelegd. Wij hopen dat het “gedragen en uitvoerbaar voorstel” in overleg tot stand kan komen. Intussen kwam een afvaardiging van directies van buo-scholen type 2, 4, 6 en 7 samen. Hun bevindingen lees je in deze memo. De memo werd afgetoetst op de Adviesraad Buo. Wegens de timing kon de memo nog niet verder worden afgetoetst in de andere adviesraden.