Vaste benoeming: voldoen de kandidaten aan de decretale voorwaarden?

18 april 2017

Nu de vacante betrekkingen in wervingsambten zijn meegedeeld, kunnen personeelsleden zich kandidaat stellen voor vaste benoeming. De decretale voorwaarden om een benoeming te verkrijgen worden toegelicht in onze mededelingen over dat onderwerp. Op onze website vind je onder het thema Vaste benoeming een geactualiseerde mededeling voor het basisonderwijs en de internaten, een tweede voor het secundair onderwijs en een derde voor het volwassenenonderwijs. In punt 6 resp. punt 7 bieden ze een opsomming van alle wettelijke vereisten naargelang het statuut van het personeelslid: aanstelling voor doorlopende duur, verlof voor TAO ...