Vanaf 2021 geleidelijke uitbreiding van het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling

06 januari 2021

Wij vernamen met zekerheid - tijdens de formele onderhandelingen met de sociale partners - dat vanaf 1 januari 2021 ook voor de gesubsidieerde personeelsleden van het onderwijs het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling wordt verhoogd van 10 naar 15 werkdagen. Die verhoging is van toepassing voor de geboortes die plaatsvinden op of na 1 januari 2021. Voor de geboortes vanaf 1 januari 2023 zal het geboorteverlof 20 werkdagen bedragen.  

Het besluit van de Vlaamse regering dat deze uitbreiding invoert, wordt eerstdaags bekrachtigd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het kabinet van de minister van Onderwijs en Vorming bevestigde aan de onderhandelaars dat de nieuwe regeling al van toepassing is voor geboortes die dateren van 1 januari 2021 of later. 

Onder voorbehoud van publicatie van het besluit lijkt het erop dat volgende bepalingen niet wijzigen: 

  • de verplichting om de verlofdagen op te nemen binnen een termijn van vier maanden; 
  • de verplichting om vijf dagen aaneensluitend op te nemen, tenzij het schoolbestuur akkoord gaat met een andere regeling. 

Het omstandigheidsverlof voor een geboorte die plaatsvond vóór 1 januari 2021, blijft beperkt tot 10 werkdagen, ook als (een deel van) dat verlof nog opgenomen wordt in de eerste maanden van 2021.