Van talent naar geestdrift: wat bezielt mij in het onderwijs?

06 september 2018

Vorm geven aan de katholieke dialoogschool impliceert dat je zelf stevig in je schoenen staat wat betreft je persoonlijke en professionele identiteit: wat zijn jouw talenten en die van de anderen? Vanuit welke waarden leef jij? Vanuit welke inspiratiebronnen komen ze en hoe verhouden ze zich tot de identiteit van je school? Wat betekent het om met aandacht naar jezelf en je medemens te kijken?  Jouw motivatie, inspiratie en welbevinden verdienen daarbij aandacht. 

Met de nascholingscursus Van talent naar geestdrift: wat bezielt mij in het onderwijs? willen we je persoonlijk leiderschap en veerkracht versterken door te werken op thema’s als talentontwikkeling, zingeving & waarden, aandacht en verbeelding. Op een interactieve manier krijg je zo zicht op wie jij bent en wat jij kunt inbrengen in de levensbeschouwelijke dialoog. Op deze nascholing willen we je handvatten geven om op inspirerende wijze vorm te geven aan de katholieke dialoogschool.

Inspiratie & Bezieling staat voor een samenwerking tussen Goele Luyts en Hans Alma, die hun deskundigheid bundelen in het ontwikkelen van cursussen en trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap, talentontwikkeling en zinvol werken. Goele Luyts heeft 25 jaar met hart en ziel les gegeven in het middelbaar onderwijs. Omdat ze zowel bij leerlingen als leraren een grote nood zag, heeft ze zich omgeschoold tot KernTalentenanalist/talentontwikkelaar, coach en mindfulnesstrainer (www.bee-inspired.be). Hans Alma is hoogleraar psychologie en zingeving en heeft een eigen praktijk voor coaching en training, een werkplaats voor zinvol leven en werken waar verbeelding en creativiteit centraal staan (www.hansalma.eu).