Vacature voor een algemeen directeur voor de scholen van de regio Halle van het Inrichtend Comité Annuntiaten Heverlee

30 januari 2019

Het Inrichtend Comité Annuntiaten Heverlee is een belangrijke netwerkorganisatie van vzw’s schoolbesturen met een netwerk van katholieke scholen met in totaal 20.000 leerlingen, verspreid over 66 administratieve scholen (46 BaO, 20 SO en 1 internaat) in de regio’s Brussel, Diest, Halle en Leuven. De directieleden van de scholen vormen per regio een directieteam met aan het hoofd een algemeen directeur. De organisatie heeft een vacature voor een algemeen directeur voor indiensttreding op 1 september 2019 voor de regio Halle. Deze regio biedt secundair onderwijs en basisonderwijs aan in Halle en de ruime omgeving. De algemeen directeur leidt een team van 18 directieleden die samen het regionale beleid bepalen.

Personen die zich kandidaat wensen te stellen voor deze functie, richten hun sollicitatiebrief met curriculum vitae naar de voorzitter van de vzw’s schoolbesturen: de heer Roger Haest, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee (mail: roger.haest [at] ic.annuntiaten.be) en dit voor 28 februari 2019.