Vacature halftime pedagogisch schoolbegeleider voor de secundaire scholen DBOC, domein STEM en/of maatschappij en welzijn

05 november 2018

De pedagogische begeleiding van de salesianen van Don Bosco (PB SDB), een onderdeel van de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, heeft een vacature voor een halftime pedagogische begeleider (m/v) voor de secundaire scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC). Deze begeleider zal als schoolbegeleider mee instaan voor de ondersteuning van de modernisering so in de secundaire scholen van het DBOC. Daarnaast zal hij/zij instaan voor de ondersteuning van de studiegebieden/opleidingen binnen het domein STEM en/of het domein maatschappij en welzijn; vooral via de vakgroepwerking en de ondersteuning van de leraren in deze vakgroepen, inzonderheid de startende.

Je opdracht

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • ondersteunen van de scholen van het DBOC in de uitbouw van de modernisering so
 • stimuleren van de scholen van het DBOC op het vlak van het pedagogisch-didactische
 • ondersteunen en stimuleren van de vakgroepwerking in de secundaire scholen van het DBOC
 • netwerken voor deze vakgebieden faciliteren en verder uitbouwen
 • leraren, in het bijzonder startende, uit deze vakgroepen ondersteunen en begeleiden
 • lid zijn van het team schoolbegeleiding, het team STEM en het team ‘nijverheid en zachte sector’ van de pedagogische begeleidingsdienst van de salesianen van Don Bosco
 • een aantal opdrachten opnemen in de werking van de eigen dienst
 • lid zijn van een Vlaanderenbreed netwerk van pedagogische begeleiders

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee ondersteunen en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij van jou het volgende:

 • bereid zijn zich te engageren vanuit de katholieke identiteit
 • een stevig engagement voor het salesiaanse opvoedingsproject hebben of bereid zijn zich in te werken in de salesiaanse visie op opvoeding en onderwijs en zich hiervoor te engageren
 • deskundig zijn op het vlak van de ondersteuning van de onderwijskwaliteit vanuit het eigen opvoedingsproject van onze scholen
 • beschikken over een specifieke competentie voor de ondersteuning van groepsvorming
 • bereid zijn te werken binnen de deontologische code van de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • bij voorkeur in het bezit zijn van een diploma van master of een gelijk(w)aardig diploma
 •  minstens tien jaar onderwijservaring hebben in een of meerdere scholen en/of in een begeleidingsdienst en/of andere relevante ervaring hebben in de marge van het onderwijs (VCLB, nascholing, internationalisering ...)
 • zich verbinden tot permanente nascholing en vervolmaking
 • beschikken over agogische en communicatieve vaardigheden
 • bereid zijn flexibele werktijden te aanvaarden
 • beschikken over de nodige competenties en vaardigheden op het vlak van ICT

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer.

 • Vanaf 1 januari 2019: een halftijdse opdracht (BPT-uren).
 • Een onkostenvergoeding voor de verplaatsingen.
 • Een omniumverzekering voor de wagen tijdens de verplaatsingen in opdracht.
 • Een tegemoetkoming voor de andere onkosten (telefoon, internet, materiaal, vorming …).
 • De gebruikelijke vakanties en vrije dagen van het onderwijs.
 • De nodige vorming en nascholing: salesiaans, pedagogisch-didactisch en agogisch.
 • De nodige ondersteuning in deze opdracht.

Onze organisatie

Vanuit de specifieke salesiaanse spiritualiteit en pedagogie — gebaseerd op het erfgoed van Don Bosco — hebben de salesianen van Don Bosco en het Don Bosco Onderwijscentrum gekozen voor een eigen pedagogische begeleiding. Deze pedagogische begeleiders werken loyaal mee in de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vanuit het specifiek salesiaans opvoedingsproject en rekening houdend met de visie en de goedgekeurde teksten van het Don Bosco Onderwijscentrum.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 200 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met Jean Paul Pinxten, directeur van de pedagogische begeleiding van de salesianen van Don Bosco (jeanpaul.pinxten [at] dboc.be ).

Solliciteren

Kandidaturen (gemotiveerd en vergezeld van een curriculum vitae) worden vóór 1 december 2018 verwacht bij de heer Jean Paul Pinxten, directeur van de pedagogische begeleiding van de salesianen van Don Bosco, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee. Emailadres: jeanpaul.pinxten [at] dboc.be

De kandidaten worden na 1 december 2018 op de hoogte gebracht van het verloop van de selectieprocedure.

Alle kandidatuurstellingen zullen met de nodige discretie behandeld worden.