Vacature halftijds pedagogisch begeleider Engels/CLIL voor de Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs regio West-Vlaanderen

06 juli 2020

Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van West-Vlaamse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een halftijds pedagogisch begeleider Engels/CLIL  (v/m) aan te werven om het team secundair van de Regio West-Vlaanderen te versterken.

Je opdracht 

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • leraren Engels ondersteunen, o.m. bij de implementatie van de (nieuwe) leerplannen
 • vakgroepen ondersteunen in hun eigen kwaliteitsontwikkeling
 • netwerken voor leraren Engels en CLIL ondersteunen en/of faciliteren
 • professionalisering voor leraren Engels mee helpen organiseren
 • vragen vanuit het onderwijsveld (directeurs, leraren, diverse organisaties) beantwoorden/ondersteunen
 • scholen ondersteunen ter voorbereiding en in opvolging van doorlichtingsverslagen
 • pedagogische studiedagen mee ondersteunen
 • vernieuwende didactische werkvormen stimuleren en leermiddelen helpen ontwikkelen
 • bijzondere aandacht hebben voor de samenwerking met collega’s moderne vreemde talen
 • meewerken aan Vlaanderenbreed overleg rond relevante thema’s
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen loyaal vertegenwoordigen op verschillende overlegfora
 • Initiatieven nemen en ondersteunen inzake CLIL

Je profiel 

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • je engageert haar/zijn opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • over een relevant diploma en pedagogisch bekwaamheidsbewijs beschikt
 • kennis hebt van het brede onderwijsveld
 • een ruime belangstelling hebt voor onderwijs en onderwijsvernieuwing, in het bijzonder met betrekking tot moderne vreemde talen
 • de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden hebt
 • over grote relatiebekwaamheid beschikt in functie van teamwerk en vergaderingen
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden en werkplek

Ons aanbod 

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zult werken vanuit regio West-Vlaanderen.

 • Een halftijdse aanstelling (10 uur) in BPT-uren met behoud van het onderwijsstatuut d.w.z. vaste benoeming en salaris.
 • De startdatum vanaf september 2020.  

Onze organisatie 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse? 

Voor meer informatie over de job-inhoud kun je contact opnemen met Luc Beelprez, niveaucoördinator so, luc.beelprez [at] katholiekonderwijs.vlaanderen tel. 0473 32 57 24.  

Solliciteren 

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 10 september 2020.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR - medewerker Dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 91.