Vacature begeleider taal basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen

13 juni 2018

Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van Oostvlaamse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2018 een pedagogisch begeleider aan te werven als taalbegeleider (50%) om het team van regio Oost-Vlaanderen te versterken.

Je opdracht

Je opdracht kadert vooral binnen het thema ‘talenbeleid in diversiteit’. Met name het helpen realiseren van volgende strategische doelstellingen:

 • Schoolteams gaan uit van de kracht van de talige diversiteit in de samenleving en op school en zetten actief in op meertalige ontwikkeling van alle leerlingen.
 • Schoolteams creëren een krachtige taalleeromgeving met het ook op de ontwikkeling van de volledige persoon van de leerling.
 • Schoolteams stemmen hun onderwijsleerpraktijk af op de talige noden en behoeften van alle leerlingen.

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • instaan voor expertiseontwikkeling en –deling op het vlak van bovenstaande doelstellingen en dat in samenwerking met de collega-pedagogische begeleiders en andere organisaties
 • scholen (basisonderwijs) en begeleiders ondersteunen op het vlak van bovenstaande doelstellingen
 • professionalisering voor leraren, middenkader, leidinggevenden organiseren en/of aansturen
 • pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen mee ondersteunen
 • kijkwijzers en methodieken voor begeleidingswerk helpen ontwikkelen
 • in teamverband werken vanuit de eigen regio en Vlaanderenbreed: in teamvergaderingen, werkgroepen, overleggroepen meewerken aan Vlaanderenbreed overleg rond relevante thema’s
 • aan netwerking doen op regionaal niveau met externe organisaties binnen de regio Oost-Vlaanderen
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen loyaal vertegenwoordigen op verschillende overlegfora

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • over een relevant diploma en pedagogisch bekwaamheidsbewijs beschikt
 • ruime onderwijservaring hebt op pedagogisch en didactisch vlak met praktijkervaring
 • onderwijsgerelateerde ervaring hebt omtrent omgaan met talige diversiteit, creëren van krachtige taalleeromgevingen, taalgericht vakonderwijs en afstemmen van onderwijsleerpraktijken op talige noden en behoeften;
 • kennis hebt van de inhoudelijke kaders m.b.t. omgaan met talige diversiteit, creëren van krachtige taalleeromgevingen, taalgericht vakonderwijs en afstemmen van onderwijsleerpraktijken op talige noden en behoeften;
 • loyaal en ruimdenkend in een team kan functioneren
 • je engageert en je opdracht eigentijds, correct en professioneel uitvoert
 • je verbindt tot permanente professionalisering en vorming in het kader van de begeleidingsopdracht o.a. in de vorm van een meerjarige basisvorming
 • kennis hebt van het brede onderwijsveld
 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • beschikt over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie in een deeltijdse aanstelling via een detachering. De startdatum is 1 september 2018. De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Begeleiders hebben maandelijks recht op een forfaitair bedrag bureaukosten.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 200 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met Greet Mertens, directeur pedagogische begeleiding regio Oost-Vlaanderen, Greet.mertens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 0468 323 773.

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 28 juni 2018.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, medewerker dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen  of 02 507 07 50.