Update inzamelactie laptops

03 april 2020

Op 25 maart ging onderwijsminister Ben Weyts samen met DigitalforYouth en de Koning Boudewijnstichting op zoek naar 10 000 laptops voor leerlingen in het secundair onderwijs die thuis geen computer hebben.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunde meteen dit initiatief en riep haar scholen op om in kaart te brengen hoeveel leerlingen er in het gezin geen laptop hebben om aan afstandsleren te kunnen doen. We stellen een zeer grote nood vast. We stuurden vanmiddag  een verlanglijst naar Digitalfouryouth met in totaal 10 175  laptops, waarvan 1108 voor de leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs.

Gisteren stond de teller voor heel Vlaanderen op meer dan 13 000 laptops. Digitalforyouth  liet ons weten op dat ogenblik zicht te hebben op 9000 laptops en hopen de kaap van de 10 000 alsnog te halen. De actie kan dan ook rekenen op de solidariteit van Vlaanderen, zowel in het schenken van laptops door bedrijven als door sponsering via de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting.

Zoals we in een vorig bericht  meedeelden, werden er objectieve criteria afgesproken voor de verdeling en de afhandeling. De meest behoeftigen zullen door deze afspraak geholpen worden. Helaas betekent het waarschijnlijke tekort aan laptops  dat een aantal scholen met kansarme leerlingen niet kunnen genieten van dit aanbod. We hopen dat hun scholen alsnog creatief blijven zoeken naar oplossingen zoals het aanspreken van het eigen schoolnetwerk en lokale initiatieven.  Ook hierin kunnen ze rekenen op de ondersteuning van onze pedagogische begeleiding. Door de enorme vraag kan er ten vroegste op het einde van de paasvakantie worden geleverd.

Daarnaast zijn de noden in het basisonderwijs en het volwassenonderwijs ook zeer hoog. Deze groep hebben we langs deze actie helaas niet kunnen verder helpen. Als netwerkorganisatie blijven we aandringen om tijdens deze coronacrisis oplossingen te vinden voor dit tekort. Gezien deze crisis ook de oorzaken van dit tekort blootlegt, blijft Katholiek Onderwijs Vlaanderen uiteraard ook voorstellen en oplossingen bespreken op de lange termijn.