Uitstel voorjaarsseminarie over vorming besturen

15 februari 2017

Het is een traditie dat er in iedere regio in de loop van de maand maart een voorjaarsseminarie plaatsvindt met tal van vormingssessies voor besturen. Ook dit jaar was die gepland. Door een aantal personeelswijzigingen binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en door de intense werking rond bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, stellen we het geplande voorjaarsseminarie van maart 2017 uit. We vervangen het door een najaarsseminarie (eind september of oktober) waarbij we met een bijgestuurd programma komen dat vanuit het perspectief van de bestuurder een aantal actuele dossiers concreet uit de doeken doet. Je ontvangt binnenkort meer informatie. Die nieuwe aanpak zal in een verruimde visie op een professionaliseringsaanbod voor bestuurders ingepast worden.